nieuws

Regionale campagne moet meer stageplaatsen in het mbo opleveren

Een samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en overheid start maandag een regionale campagne voor meer stageplaatsen in het mbo. Onder meer via www.stage010.nl worden bedrijven in de regio Rijnmond opgeroepen stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten.
Door de coronacrisis zijn veel stageplekken afgelopen tijd weggevallen, ruim vier duizend mbo-studenten zijn momenteel dringend op zoek naar een stageplek. De komende weken worden werkgevers actief benaderd om stageplekken aan te bieden.
"Een mbo-student moet ieder jaar stage lopen. Dat betekent dat we als Zadkine alleen al jaarlijks 17.000 stageplekken nodig hebben. Door de coronacrisis zijn duizenden stageplekken per jaar gewoon niet te vinden", zegt Philippe Raets, voorzitter College van Bestuur van Zadkine.
Voor de campagne werken mbo-opleiders Albeda, Zadkine, STC en Techniek College Rotterdam samen met Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de werkgeversorganisaties MKB Rotterdam Rijnmond en VNO-NCW Rotterdam samen met de gemeente.