JA21 wil nieuwe stad, harde aanpak criminaliteit en stoppen met klimaatplannen

JA21, de nieuwe partij van Rotterdammer Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Belangrijke onderwerpen zijn: een kleinere overheid, meer invloed van de burgers, minder invloed van Europa, hardere aanpak van criminaliteit, aanjagen van de woningbouw, aanpassen en afschalen van de klimaatplannen en minder immigratie.

Precies een maand nadat Joost Eerdmans en Annabel Nanninga bekend maakten een eigen partij te gaan beginnen, is het verkiezingsprogramma gepresenteerd. JA21 omschrijft zichzelf als een 'realistische conservatief-liberale partij'. Met de plannen denkt de nieuwe partij dat een regering over rechts nu wel mogelijk gaat worden.

Volgens Joost Eerdmans lukt dat met partijen als de PVV en Forum voor Democratie niet. “Dat komt door de coalitiepolitiek, waarbij alles rechts van de VVD buiten de boot valt omdat ze worden uitgesloten of te radicaal zijn.” 

Betrouwbare overheid

De overheid moet weer betrouwbaar worden en het aantal partijpolitieke-benoemingen bij de overheid en instellingen moet omlaag vinden, zo staat er te lezen in het programma. De overheid moet minder de burgers willen controleren en sturen. Én er moet weer meer invloed zijn voor de burgers. Daarom wordt gepleit voor de terugkeer van het referendum. Ook vindt JA21 dat er een gekozen burgemeester moet komen.

Law & Order

JA21 is ook de partij van Law & order. Veel mensen ervaren volgens de partij overlast, voelen zich onveilig of worden het slachtoffer van criminaliteit. Er wordt daarom gepleit voor een harde aanpak van de criminaliteit. Om te beginnen moeten er meer wijkagenten komen en in de wijk moeten politiebureau’s terugkeren.

Bij verbaal en fysiek geweld tegen hulpverleners en handhavers moet hard worden opgetreden. Ook wil JA21 meer patsercontroles en recidivisten en veelplegers moeten langdurig worden vastgezet. Er zouden verder minder geldboetes en taakstraffen moeten zijn en juist meer gevangenisstraffen.

Ook bij gewelds- en zedenmisdrijven moeten hogere straffen komen als het aan Eerdmans en Nanninga ligt. Zo worden voor bepaalde delicten minimumstraffen voorgesteld en na drie ernstige geweldsdelicten- en/of zedendelicten moet levenslange celstraf komen, vindt JA21.

Radicalisering aanpakken en het bestrijden van jihadisme moet ook veel intensiever gebeuren, staat er in het verkiezingsprogramma. Geestelijke voorgangers die opruiende teksten verspreiden, moeten worden vervolgd.

Minderjarigen die messen op zak hebben, of andere steek- en vuurwapens, moeten sneller worden opgespoord. Ook moeten bestuurders die zich ernstig misdragen in het verkeer sneller een rijverbod krijgen. 'Drie grove verkeersovertredingen leiden tot langdurige invordering van de rijbevoegdheid”'is te lezen in het verkiezingsprogramma.  

Nieuwe stad 

Woningbouw is ook een belangrijk thema tijdens de verkiezingen voor JA21. Zo moet speculatie op de woningmarkt worden tegengegaan, moet er een reële koppeling zijn tussen het inkomen en de huurprijs en moet voorkomen worden dat gemeenten de onroerend zaak belasting flink verhoogd.

Omdat in steden niet veel ruimte meer is voor woningbouw heeft JA21 de angst dat het aanwezige beperkte groen in de steden eraan gaat. De partij stelt voor een compleet nieuwe stad in Nederland te bouwen voor maximaal 150-duizend inwoners. Het moet een stad worden met veel laagbouw en veel groen en ruimte voor speciale starterswoningen. Waar die stad moet komen is niet bekend.  

Klimaatplannen aanpassen 

Nederland moet stoppen met de voorgestelde maatregelen tegen klimaatverandering vindt JA21. Er wordt juist voorgesteld zich aan te passen aan de stijgende temperaturen. Bijvoorbeeld door het verhogen van de dijken en het inspelen op droogte en hitte. 

Voorgesteld wordt om te stoppen met windmolens op land en in zee, met zonnepanelen en biomassacentrales. Windmolens en zonnepanelen moeten na hun levensduur ontmanteld worden en niet worden vervangen. JA21 is voorstander van kernenergie.

Gezondheid

Na de coronacrisis moet er een betere voorbereiding komen op een pandemie of op een ramp met veel zieken en doden als gevolg. Er moet ook voorkomen worden dat er nog eens opnieuw een maandenlange lockdown komt, staat in het verkiezingsprogramma. Dat heeft volgens JA21 te grote sociale-, maatschappelijke- en economische gevolgen. 

Er moet geen uitbreiding komen van de huidige euthanasiewet. De partij ziet niets in euthanasie bij een 'voltooid leven'. Er wordt juist gepleit voor meer aandacht van eenzaamheid bij ouderen. "Dergelijke eenzaamheid kan leiden tot een gevoel dat door andere partijen 'voltooid leven' wordt genoemd en dat door uitbreiding van de euthanasiewetgeving opgelost kan worden. JA21 ziet dat allemaal anders.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: