nieuws

Eurlings sluit tolheffing tweede tunnel niet uit

tunnelvariantencopy.jpg
tunnelvariantencopy.jpg
ROTTERDAM - Minister Eurlings van Verkeer wil meewerken aan tolheffing op de toekomstige tweede vaste oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. Als het bedrijfsleven op die manier het geld voor de tunnel wil terugverdienen, mag dat, vindt Eurlings.
De minister reageert op een voorstel van CDA en VVD, die met de tolheffing een versnelde aanleg van de nieuwe tunnel mogelijk willen maken. Eurlings zegt wel dat de tolheffing alleen ten goede mag komen aan de extra oeververbinding naast de al bestaande Beneluxtunnel. De tol mag van Eurlings niet uitwaaieren naar andere wegen die ook nog aangelegd moeten worden, als de A4 Zuid. Bedrijven in Rotterdam hebben onlangs aangeboden om mee te betalen aan het project. In het verleden is de tunnel onder de Westerschelde ook aangelegd in samenwerking met het bedrijfsleven. Automobilisten moeten tol betalen voor ze erdoor mogen rijden. Een Kamermeerderheid is tegen tolheffing in de nog aan te leggen nieuwe oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg. Op tafel liggen twee tunnelvarianten: de Oranjetunnel, die ten westen van Maassluis moet komen te liggen en de Blankenburgertunnel ten oosten van Maassluis. De nieuwe oeververbinding naast de Beneluxtunnel moet de ring Rotterdam en Voorne-Putten beter ontsluiten.