'Meer mankracht en intensievere aanpak van corruptie in haven hard nodig'

Rotterdam gaat bij het nieuwe kabinet aandringen op structurele steun voor de aanpak van drugscriminaliteit en corruptie in de Rotterdamse haven. De urgentie is hoog en de bestrijding te complex, aldus de gemeenteraad. En daar waren de hoogste bazen van de opsporingsdiensten het mee eens.  Het extra geld is nodig voor uitbreiding van de opsporingsdiensten, internationale samenwerking, innovatie en technologische oplossingen bij de aanpak van de problematiek. Er moet een tandje bij," beaamde de nieuwe hoofdofficier Hugo Hillenaar van het Openbaar Ministerie (OM), tijdens de digitale sessie van de commissie Veiligheid & Bestuur.

Hillenaar was samen met politiechef Fred Westerbeke (politie Rotterdam-Rijnmond) en hoofd van de Rotterdamse Douane Jan Kamp door de raad uitgenodigd om de problematiek rond corruptie in de haven te bespreken. Alleen met extra steun kan volgens hen tegenspel geboden worden aan de drugscriminelen in de Rotterdamse haven.

Rotterdam heeft eerder al om extra geld gevraagd, maar kreeg daarin niet haar zin. Ondertussen groeien de problemen. Het afgelopen jaar heeft de douane ruim 40 ton cocaïne in beslag genomen. Een recordhoeveelheid, net als het aantal insluipers dat bij de terminals is opgepakt: bijna driehonderd in één jaar. En in januari is er opnieuw al voor bijna 5 ton aan drugs in beslag genomen.

'Zo rot als een mispel'

Ook de Tweede Kamer sprak vorige week over de problemen in de haven, tijdens een rondetafelgesprek met wetenschappers, journalisten en vertegenwoordigers van overheidsdiensten. Criminoloog Cyrille Fijnaut zei toen dat de Rotterdamse haven zo rot is als een mispel. Daarmee verwees hij naar corrupte douaniers en beveiligers, louche havenwerkers, foute fruitbedrijven en omkoopbare schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs. Bij elke drugsdeal zijn minstens twintig mensen betrokken, vertelde hij.

Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) memoreerde in haar bijdrage aan die uitspraken. "De corruptie blijft niet beperkt tot de haven, maar heeft ook zijn weerslag op de stad. De vele schietpartijen en granaten die ontploffen zijn allemaal gerelateerd aan drugscriminaliteit." 

Ze pleitte voor een onafhankelijke onderzoekscommissie die met slagkracht en sterke bevoegdheden de integriteit in de haven gaat onderzoeken. "Want naast opsporing moet er ook aandacht zijn voor integriteit binnen publieke instanties. De deur staat nu aan de vóór- en de achterkant open. We moeten niet langer wegkijken, maar aanpakken." 

'Moeten op meerdere borden schaken'

Ze vond een medestander in Vincent Karremans (VVD) die vorig jaar zelf dichtbij huis een liquidatie meemaakte. Ook hij wees op de drugslabs in flatgebouwen en het ronselen van jonge kinderen als drugskoerier. "De omvang van dit probleem is groot, we moeten op meerdere borden schaken bij de aanpak."

Zo is hij voorstander van eenzelfde aanpak voor de haven als de gezamenlijk aanpak in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ook wil hij een jaarlijkse internationale conferentie over corruptie en drugsproblematiek, omdat het probleem niet alleen tot de Rotterdamse haven beperkt blijft. 

Steun van Aboutaleb

Aart van Zevenbergen (SP) pleitte voor een sterke Port Security Officer die boven alle partijen staat. Volgens hem zijn nu alle instanties die zich met corruptie bezig houden teveel koninkrijkjes op zich. Burgemeester Aboutaleb steunde het plan voor de jaarlijkse conferentie en een NPRZ-aanpak voor de haven. Ook stond hij niet onwelwillend tegenover het plan voor een Port Security Officer. 

Hij gaf ook aan mee te willen werken aan een nieuw onderzoek naar corruptie in de haven. Dat is inmiddels het derde onderzoek, want eerder onderzocht de Erasmus Universiteit al de aard en omvang van drugscriminaliteit in de haven in opdracht van de gemeente Rotterdam. Tegelijkertijd liep een landelijk onderzoek 'Als de prooi de jager vangt', dat later door de onderzoekers geweigerd werd openbaar te maken, omdat de douane er niet aan mee wilde werken.

Ook de gemeente Rotterdam zou volgens Hoogwerf hebben geweigerd, maar daar was geen sprake van volgens Aboutaleb. "We hadden al onze eigen onderzoek, daarom gingen we niet in op het verzoek om medewerking," aldus de burgemeester.

Biometrische pas

Meerdere partijen drongen aan op algehele invoering van de biometrische toegangspassen, met vingerafdrukken en irisscans, om de levendige handel in de persoonlijke identificatiepassen tegen te gaan. Maar volgens Aboutaleb kost de invoering daarvan negen miljoen euro, verspreid over drie jaar. 

Alle betrokkenen pleiten voor een intensieve samenwerking tussen instanties en bedrijven in de haven. Informatie-uitwisseling moet beter, stelden ze. En betere screening van personeel is noodzakelijk. "De bedrijven willen meewerken aan de bestrijding van de criminaliteit, maar stellen het economisch belang voorop. Een drugsonderzoek kost een rederij al snel een ton. Het is zoeken naar de juiste balans," aldus politiechef Westerbeke.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Haven Rotterdam Drugs Corruptie
Deel dit artikel: