Extra geld voor onderwijs is onverwacht, maar heel welkom cadeau

Een onverwacht maar heel welkom cadeau: de 8,5 miljard euro voor het onderwijs. De meeste miljarden, zes in totaal, gaan naar de basis- en middelbare scholen. Door het coronavirus was het steeds improviseren voor scholen tussen open en dicht, tussen online en soms op school.

Per middelbare school komt het neer op 1,3 miljoen euro extra en dat geld is vrij te besteden. Op het Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel kunnen ze zo'n financiële injectie goed gebruiken. Zij willen het inzetten voor kleinere klassen, voor meer aandacht en om straks alle leerlingen weer op school te kunnen ontvangen. 

Nu mogen alleen de ruim 200 eindexamenleerlingen naar school komen, vanwege dat belangrijke en niet geschrapte centraal examen. Ze zitten wel in kleinere groepen, op afstand van elkaar en op afstand van de docent. Tijdens een les aardrijkskunde ligt de focus op herhalen en ze zo voorbereiden op het centraal examen. "Eerst was er twijfel of het wel door zou gaan en toch gaat het door. En dat maakt het spannend", zegt de 17-jarige Jan uit 6VWO. 

Al weken online lessen is geen ideale situatie 

Het onverwachte en grootse gebaar uit Den Haag is lang niet bij alle eindexamenkandidaten doorgedrongen. Maar zeker wel bij de leerkrachten en de schooldirecteur. "We zijn er zeker heel blij mee, maar het werd ook wel tijd. Er zijn enorme achterstanden ontstaan. Niet alleen bij de eindexamenklassen, maar ook bij alle andere klassen. Want sinds half december krijgen die allemaal online les en dat is geen ideale situatie", zegt rector Pascal Scholtius. In het geval van het Comenius Lyceum gaat dat om 1100 leerlingen die al weken thuis zitten.

Tekst gaat verder onder video

De schooldirecteur van Comenius hoopt dat de middelbare scholen binnenkort weer open kunnen, desnoods in tijdvakken en opgedeeld in kleinere groepen. "Ik hoop vanaf 1 maart maar ik weet gelijk dat dat heel lastig wordt want we hebben de anderhalve-meter-regel en we zijn beperkt in ruimte in ons schoolgebouw en onze schoollokalen", zegt Pascal Scholtius. 

Geef docenten voorrang bij vaccinaties

Om scholen eerder open te krijgen, houdt hij een warm pleidooi om docenten voorrang te geven bij de vaccinaties. "Misschien kunnen we wat eerder op de lijst komen om gevaccineerd te worden als lesgevende docenten, en dan zou er een hoop opgelost zijn", zegt Pascal Scholtius. Hij benadrukt dat contact op school belangrijk is omdat dat de rek eruit is en het online onderwijs heel veel leerlingen echt de neus uit begint te hangen. Het is duimen dat het RIVM binnenkort meer ruimte geeft aan middelbare scholen. 

Den Haag legt scholen geen verplichting op hoe het geld te besteden. "Wat wij willen gaan doen, is het verkleinen van onze klassen, werkdrukverlichting van onze docenten, het inzetten van onderwijsassistenten om achterstanden te inventariseren, maar ook leuke dingen organiseren waardoor leerlingen weer met plezier naar school komen", somt de schooldirecteur een aantal prioriteiten op. Hij gaat daarover in overleg met zijn medezeggenschapsraad waarin leerkrachten, ouders en leerlingen zitten.

Liever vakantie dan zomerschool

De onderwijsminister suggereert ook zomerscholen en gratis bijspijkerlessen. Daar heeft de Capelse schooldirecteur zo zijn twijfels over. "Wij gunnen straks de leerlingen en hun ouders een mooie zomervakantie en als het weer kan en mag, dat ze lekker op pad gaan", zegt Pascal Scholtius. Het liefst investeert hij het geld in zijn eigen leerkrachten en zijn eigen school en niet in het inhuren van dure bijscholingsinstituten. Ook het nut van brede brugklassen is hem nog niet helder. "Vanuit de basisschool zullen veel kinderen met een positief advies hoger instromen, dus het nut van brede brugklassen waar meerdere niveau's samenzitten, is mij niet helemaal duidelijk", zegt hij.

Tekst gaat verder onder foto

Afbeelding

Ook al hebben de eindexamenkandidaten nu even een uitzonderingspositie, ook zij weten wat thuiszitten is en ook zij hebben last van het coronavirus. "Als je een vak al moeilijk vindt en niet goed begrijpt, en je krijgt te maken met lesuitval en moet online, dan is het moeilijker om je te concentratie erbij te houden", zegt 19-jarige Sanne. Ook haar klasgenote Yasmin zit veel lekkerder in haar vel op school. "Ik vind dat ik veel blijer ben op school met vrienden. En dat mis ik omdat ik zoveel meer thuis zit met online les", zegt de 19-jarige Yasmin. 

Ze moeten voor hun centraal examen een eindspurt maken. Een extra motivatie is wellicht dat ze volgend jaar maar de helft van het collegegeld hoeven te betalen. "Ik vind het heel eng, maar ik geloof wel dat het goed gaat komen", zegt Yasmin als ze denkt aan haar centraal examen. Dit jaar krijgen de leerlingen van het coronavirus meer herkansingen en mogen ze één vak wegstrepen. 

Meer over dit onderwerp:
Nieuws
Deel dit artikel: