14 maanden na zaak Hümeyra besluit ministerraad tot langere straf bij doodslag: 'Dat is opmerkelijk snel'

14 maanden na de oproep van de Rotterdamse rechtbank aan de politiek om de maximale straf voor doodslag te verhogen, komt de ministerraad met een besluit. Na een voorstel van justitieminister Ferd Grapperhaus en Sander Dekker (rechtsbescherming) gaat de maximale gevangenisstraf voor doodslag omhoog van 15 naar 25 jaar.

Minister Grapperhaus denkt dat de verhoging van het strafmaximum 'de rechter de armslag geeft die nodig is om in alle gevallen van doodslag een passende straf op te leggen'.

Er is al langer kritiek op de strafmaat voor doodslag, met name op het verschil met de maximale straf voor moord. Daarvoor kan een rechter 30 jaar gevangenisstraf of levenslang geven, twee keer zoveel als voor doodslag.

Zowel bij moord als bij doodslag is opzet in het spel, maar om iemand voor moord te veroordelen, moet zijn bewezen dat de dader niet in een opwelling handelde, maar een plan had: voorbedachte rade.

Oproep rechtbank Rotterdam

Na de veroordeling van Bekir E., de man die de 16-jarige Hümeyra op haar Rotterdamse school doodschoot, laaide de discussie over de strafmaat weer op. De rechtbank in Rotterdam riep de politiek toen op de maximale straf voor doodslag te verhogen. Daarna deed de top van justitie dezelfde oproep.
 
De Rotterdamse advocaat Nelleke Stolk die in de zaak van Hümeyra de nabestaanden bijstond, is positief over de verruiming van de strafmaat. "Ik vind het belangrijk dat de rechtbank rekening kan houden met verschillende feiten en omstandigheden en daaraan zijn straf kan aanpassen. Dat is in het voordeel van nabestaanden. In de zaak van Hümeyra zou er met deze verruiming een hogere staf opgelegd kunnen worden, dat kan nu niet meer, maar het had dan gekund. "

Volgens minister Dekker is de verruiming van strafmaat een goede zaak: "Doodslag veroorzaakt onherstelbaar leed bij nabestaanden van slachtoffers, daar hoort een straf bij die daar recht aan doet."

Andere mogelijkheden

Maar volgens de Rotterdamse strafrechtadvocaat Frank van Ardenne is het maar helemaal de vraag of rechters behoefte hebben aan deze verruiming. "Ik vind het niet nodig omdat in veel strafzaken voldoende mogelijkheden zijn om meer dan 15 jaar op te leggen. Er is bijvoorbeeld een vorm van doodslag dat heet gekwalificeerde doodslag, als er bijvoorbeeld roof aan te pas komt. Dan is een levenslange straf mogelijk. De vraag is dus of die verruiming nodig is, ik ben daar niet van overtuigd, ik hoop niet dat de regering dit voor de bühne doet."

Opvallend snel

De Rotterdamse advocaat Nelleke Stolk zet vraagtekens bij timing van dit wetsvoorstel. Volgens de advocaat gaat allemaal opvallend snel sinds de Rotterdamse rechtbank in de zaak Hümeyra pleitte voor hogere straffen bij doodslag.

"De uitspraak in die zaak heeft veel publiciteit gehad. Je ziet dat het effect heeft gehad en dat de minister erover is gaan nadenken. Ik vind het opmerkelijk snel, eind 2019 is er een uitspraak en nu komt het door de ministerraad. Dat is heel snel, misschien zijn het de verkiezingen die eraan komen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws rechtbank Rotterdam Humeyra Moord Politiek
Deel dit artikel: