Ondernemingsraad vervoersbedrijf woedend over plannen: Metropoolregio chanteert de RET

De ondernemingsraad van de RET is woedend dat mogelijk wordt gesneden in de diensten en het personeel van het openbaar vervoer in Rotterdam. Volgens voorzitter Henk van der Maden chanteert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de directie van het vervoersbedrijf door ook aan te dringen op het snijden in personeel en de arbeidsvoorwaarden.

In de plannen wordt - naast het snijden in personeel en lijnen - gesproken over bezuinigingen op de post arbeidsmarkt (lees: arbeidsvoorwaarden) met een bedrag tussen de 75 en 145 miljoen tussen nu en 2030.

"En", haakt Van der Maden in, "in een ander deel van de plannen staat dat als de bedrijven, lees de RET, geen maatregelen nemen, geen geld krijgen." Letterlijk staat er geschreven: Op het moment dat (één van) de vervoerder(s) geen maatregelen treft zal deze bijdrage dus ook niet worden uitgekeerd. Daarmee beoogt MRDH een prikkel te geven aan de betrokken partijen.

Een woordvoerder van de MRDH zegt dat de metropoolregio zich niet met de bedrijfsvoering van de vervoersbedrijven wil bemoeien. "Daarom is in het voorstel niet nader geconcretiseerd wat vervoerders al dan niet gaan doen op het gebied van arbeidsmarkt. Alle vervoerders zijn met personeel en bonden in gesprek over de (effecten van) de interne maatregelen. MRDH en gemeenten zijn in die gesprekken geen partner. Om ervoor te zorgen dat er wel iets gebeurt, hebben we besloten om een taakstelling mee te geven."

'Te pessimistisch'

Van der Maden vindt als or-voorzitter dat de plannen ook te veel op de lange termijn zijn gericht. "De blik is veel te pessimistisch", zegt hij. "Het openbaar vervoer moet toch blijven rijden? Waarom moet er dan nu verder worden versoberd op sociale veiligheid? Dat zit al op een minimum."

Van der Maden denkt dat, hoewel ze nog niet vastgesteld, de plannen voor veel onrust binnen de RET zorgen. "Dit lijkt toch op chanteren." Morgen is weer overleg van de RET en de vakbonden over een nieuwe cao. Arbeidsvoorwaarden zijn ook in die gesprekken een heikel punt.

RET-directeur Maurice Unck hoopt dat de rijksoverheid minder hard ingrijpen mogelijk maakt door de steun aan de ov-bedrijven te laten doorlopen. Daarbij kijkt hij niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst waar het openbaar vervoer een voorname rol speelt in de dicht bebouwde Randstad.

'Afbrokkelen van wat is opgebouwd'

"Verstedelijking, verduurzaming, snel woon-werk verkeer als aanjager van de economie. Als we nu geen steun meer krijgen, brokkelen we af wat we in Rotterdam in jaren hebben opgebouwd en binnen enkele jaren weer keihard nodig hebben met de groei van de stad in het vooruitzicht. We spreken de overheid er op aan het zo ver niet te laten komen", besluit Unck.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws RET Rotterdam Voorne-Putten
Deel dit artikel: