nieuws

'Waar waren Meijboom en Aboutaleb?'

ROTTERDAM - De Rotterdamse gemeenteraadsleden konden donderdagavond vragen stellen aan de opsteller van het COT-onderzoek, Uri Rosenthal. Eén van de meest gestelde vragen was waarom burgemeester, korpschef en justitie 's nachts niet bij elkaar zijn gekomen om te overleggen.
Burgemeester Aboutaleb zei daar eerder over dat hem was geadviseerd niet naar de plek des onheils te komen. Maar volgens Rosenthal slaat Aboutaleb daar de plank mis, want het overleg had ook op het stadhuis plaats kunnen vinden. Uiteindelijk is er de ochtend na de rellen overlegd, maar dat was te laat, zegt Rosenthal.
Volgende week donderdag vergadert de Rotterdamse gemeenteraad over het COT-onderzoek naar de rellen tijdens het strandfeest Sunset Grooves. Ter voorbereiding op het debat konden de raadsleden vragen stellen. Volgende week wordt duidelijk of de raad vindt dat korpschef Meijboom en burgemeester Aboutaleb aan kunnen blijven.
De positie van korpschef Meijboom van de Politie Rotterdam Rijnmond lijkt naar aanleiding van de rellen in Hoek van Holland steeds verder onder druk te komen staan. Het gerucht gaat dat dat Meijboom nog voor donderdag zijn vertrek zal aankondigen. Al is het maar om burgemeester Aboutaleb uit de wind te houden.