Bewoners Tweebosbuurt starten wooncoöperatie om hun huizen van sloop te behoeden

Op 1 april gaat de sloopkogel door de eerste woningen in de Tweebosbuurt. Maar dat hóeft niet, vinden bewoners die nog in de wijk wonen. Ze hebben zich verenigd in een wooncoöperatie. Dat is een collectief van bewoners die zelf willen beschikken over de huizen waarin ze wonen.

De bedoeling is dat de 'Unie van en voor Tweebossers' de huizenblokken gaat opkopen van woningcorporatie Vestia om ze te renoveren. Voor een blok is volgens bewoner Hero Niermeyer rond de 21 miljoen voor nodig. Een bedrag waar investeerders al garant voor zouden staan. "Ik kan nog geen uitlatingen doen wie dat zijn omdat we nog niet weten hoe de situatie gaat vorderen. Die mensen willen ook op de achtergrond blijven. Er is enorm veel vraag om te kunnen investeren in dit soort projecten."

Ontlasten

De woningen moeten gekocht worden van woningcorporatie Vestia. In een reactie zegt een woordvoerder van Vestia de aanvraag van de bewoners ontvangen te hebben. De directie beraadt zich en verwacht deze week antwoord te kunnen geven. Niermeyer benadrukt dat de bewoners de gemeente en Vestia niet willen tegenwerken, maar juist willen helpen ontlasten. In de plannen van de bewoners kunnen huidige huurders blijven zitten, bewoners die weg zijn gegaan en  terugkeren en is er ruimte om de woningnood tegen te gaan.

De woningwet uit 2015 geeft huurders in de sociale huursector de mogelijkheid om een coöperatie te starten. Volgens Niermeyer zijn er al constructies met wooncoöperaties in Amsterdam. In Rotterdam heeft een bewonersgroep het geprobeerd bij de Wielewaal. In tegenstelling tot de renovatieplannen van de Tweebosbuurt was het plan van die groep om nieuwbouw in de Wielewaal te realiseren. Bewoners en woningcorporatie Woonstad zijn er niet uitgekomen. Maar volgens een woordvoerder lopen er nog twee procedures, een bij de Raad van State en een bij de Hoge Raad. Hij verwacht dat die in respectievelijk april en juli uitspraak doen.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Tweebosbuurt
Deel dit artikel: