nieuws

Provincie: geen mega-kassencomplex op Oost-Flakkee

nkassen14_10.transfer.cropresize.tmp.jpg
nkassen14_10.transfer.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het provinciebestuur heeft dinsdag nog geen definitief besluit genomen over de komst van grootschalige glastuinbouw op Oost-Flakkee. Zeker is wel dat er op Oost-Flakkee geen mega-kassencomplex komt van 400 hectare.
De provincie denkt nu aan 200 tot 250 hectare, maar wil eerst een inrichtingsplan en een businesscase laten opstellen. Deze onderzoeken moeten aantonen of duurzame glastuinbouw landschappelijk uitvoerbaar en financieel haalbaar is.
Om de tuinders toch ruimte te geven om uit te breiden, wordt onderzoek gedaan naar de bouw van kleinere kassencomplexen op Goeree, bij Lansingerland en mogelijk in Noord-Holland.
In het voorjaar van 2010 zijn die rapporten klaar en zal de provincie een besluit nemen over de plekken waar glastuinbouw mag komen.