nieuws

Benzeen in een container met kleding

02-05-containers9.cropresize.tmp.jpg
02-05-containers9.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - In een zeecontainer met kleding uit China hebben inspecteurs afgelopen juni in de Rotterdamse haven een grote hoeveelheid benzeen gevonden. Benzeen is een schadelijk oplosmiddel dat kanker kan veroorzaken.
De container die bestemd was voor C & A in Duitsland werd bij een steekproef ontdekt door inspecteurs van VROM. Hij bevatte zeven keer zoveel benzeen als is toegestaan, bevestigde een woordvoerder van VROM vrijdagavond na een bericht van het VPRO-radioprogramma Argos.
Op last van VROM-inspectie werd de container ontgast, waarna hij werd vrijgegeven. Van de kleding, onder meer dameskleding en T-shirts voor kinderen, werd een monster genomen. Een onderzoeksinstituut in Hamburg stelde vast dat het benzeengehalte van het kledingmonster onder de grenswaarde zat.
De Utrechtse hoogleraar toxicologie Martin van den Berg zei tegen Argos dat benzeen gemakkelijk via de huid kan worden opgenomen. De gehaltes benzeen in kleding zouden daarom zo laag moeten zijn.
C&A liet Argos weten de kleding door een onafhankelijk laboratorium te hebben laten onderzoeken. Daaruit bleek dat de kleding geen benzeen bevatte, aldus het winkelbedrijf. C&A was niet bereid Argos inzage te geven in de onderzoeksresultaten.