nieuws

Shell wil alleen CO2-opslag onder Barendrecht

co2.cropresize.1.jpg
co2.cropresize.1.jpg
ROTTERDAM - Shell wil alleen onder Barendrecht een proefproject uitvoeren met de opslag van CO2. Dat blijkt uit een publicatie in het vakblad Binnenlands Bestuur.
Shell dreigt de medewerking aan het proefproject te stoppen als de ministers Cramer van Milieu en Van der Hoeven van Economische Zaken kiezen voor opslag buiten Barendrecht. Zoals een leeg gasveld onder de Noordzee.
Op zee loopt al een aantal ervaringsproeven en Shell wil juist ervaring opdoen met opslag ondergronds.
De gemeente Barendrecht dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet besluit om de proef bij een leeg gasveld bij Barendrecht uit te voeren. Barendrecht stelt dat er genoeg alternatieve lokaties op land in minder dichtbevolkte plaatsten zijn.