nieuws

Erasmus MC ontwikkelt nieuwe behandeling tegen chronische rugpijn

erasmusmc.cropresize.tmp.jpg
erasmusmc.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het Erasmus MC heeft een nieuwe behandeling van chronische rugpijn ontwikkeld, die twee keer zo effectief is als de gewone behandelmethodes.
Het Rotterdamse ziekenhuis kijkt bij lage rugpijn en bekkenklachten voortaan meer naar het functioneren van het lichaam. De meeste revalidatiebehandelingen richten zich nu nog vooral op de psychosociale kanten van rugpijn. Woensdag promoveert Jan-Paul van Wingerden op het onderzoek.

Veelbelovende resultaten

Van Wingerden onderzocht 245 patiënten met ernstige chronische rugklachten die niet meer verder behandeld konden worden. Hij kwam tot veelbelovende resultaten, aldus het Erasmus MC. Met behulp van een combinatietherapie heeft 53 procent van deze patiënten minder last van pijn en is 62 procent minder beperkt in zijn bewegingen. Met de gangbare behandelmethoden is een resultaat van 30 procent het hoogst haalbare.

Houding

De therapie die Van Wingerden heeft ontwikkeld, richt zich in de eerste plaats op de kwaliteit van bewegen. Veel patiënten met lage rugklachten staan bijvoorbeeld niet goed rechtop, maar hellen licht voorover. "Het is daarom belangrijk de patiënt eerst bewust te maken van deze houding en dit te verbeteren en pas daarna bijvoorbeeld de loopafstand uit te breiden. Op die manier kunnen patiënten hun dagelijkse activiteiten beter uitbreiden zonder terugval in de oude klachten'', aldus de onderzoeker.

Drie miljoen

In Nederland hebben meer drie miljoen mensen chronische lage rugklachten. De meer traditionele behandeling van hun klachten is terug te voeren naar de jaren zeventig van de vorige eeuw. In die periode kwamen psychische en sociale factoren in zwang als verklaring van de klachten. De aandacht voor de lichamelijke kant nam in de jaren daarna sterk af. Van Wingerden vindt het van belang de fysieke aspecten weer mee te nemen in de behandelmethoden. ,,Het aantal rugklachten of de duur ervan zouden we daarmee aanzienlijk omlaag kunnen brengen.''