nieuws

Onderzoek naar tweede tunnel onder de Nieuwe Waterweg

tunnelvariantencopy.jpg
tunnelvariantencopy.jpg
ROTTERDAM - Gemeenten en bedrijven in het Westelijk Rijnmondgebied gaan onderzoeken waar een tweede tunnel moet komen onder de Nieuwe Waterweg.
Eerder onderzoek naar een oeververbinding naast de huidige Beneluxtunnel leverde geen overeenstemming op over de beste plek. Volgens de Rotterdamse vervoerswethouder Hans Vervat zou die nieuwe tunnel medio 2020 klaar moeten zijn. Voor de financiering zou eventueel tol moeten worden geheven, zoals aanvankelijk ook met de Beneluxtunnel het geval was. Op tafel liggen twee tunnelvarianten. Vlaardingen en Maassluis pleiten voor de zogeheten Oranjetunnel, die ten westen van Maassluis zou moet komen. De gemeenten op Voorne-Putten en het Havenbedrijven sluiten de aanleg van de Blankenburgertunnel niet uit, die ten oosten van Maassluis zou komen te liggen. Rotterdam heeft geen uitgesproken voorkeur. De tweede oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg moet de bereikbaarheid van de regio's Rotterdam en Haaglanden verbeteren. Er loopt al een onderzoek van Rijkswaterstaat naar mogelijke oplossingen voor de vervoersproblemen in de regio.