nieuws

Minister: ss Rotterdam kost 240 miljoen

ROTTERDAM - De ss Rotterdam gaat woningcorporatie Woonbron 240 miljoen euro kosten. Dat heeft minister Van der Laan gezegd tijdens een debat over woningcorporaties in de Tweede Kamer.
Het bedrag van 240 miljoen is 20 miljoen euro meer dan dat Van der Laan kort na de zomer meldde. Toen zei de minister dat de Rederij de Rotterdam BV naast de 210 miljoen euro nog eens 10 miljoen had gereserveerd voor tegenvallers. Dat bedrag is door alle extra vertraging en daaruit voortvloeiende werkzaamheden nog verder opgelopen. In de 20 miljoen zitten vermoedelijk alle nog te verwachten tegenvallers verwerkt, want Van der Laan zegt geen claims te verwachten. De minister van Wonen, Wijken en Integratie zei voorts goede hoop te hebben dat het schip nog dit jaar open gaat. Willem Smit, directeur van de Exploitatiemaatschappij de Rotterdam BV, is terughoudender. ,,Als alles in de komende zes weken meezit, dan kan het zijn dat de Rotterdam nog in december open gaat. Maar, net als in de voorgaande weken, durf ik nog steeds geen datum te noemen. Uiteraard ben ik heel blij als het nog dit jaar lukt.'' De komende weken moeten nog de laatste kleine werkzaamheden worden verricht. Begin december zouden wellicht de vereiste veiligheidstests worden gehouden.