nieuws

Eerste bisschop van Rotterdam, monseigneur Martinus Jansen, herbegraven

ROTTERDAM - Op de Rooms-Katholieke begraafplaats Sint Laurentius in Rotterdam-Crooswijk is de eerste bisschop van Rotterdam, monseigneur Martinus Jansen, herbegraven.
De bisschop overleed in 1983 en werd bijgezet in een speciaal bisschopsgraf. Dat graf was sterk verouderd en te klein geworden. Jansen is zondag begraven in de nieuwe, overdekte arcade van Sint Laurentius.
Martin Jansen was van 1956 tot 1971 bisschop van Rotterdam. De herbegrafenis stond onder leiding van de huidige bisschop, Ad van Luyn.