nieuws

Aboutaleb in verlegenheid gebracht door extern bureau

ROTTERDAM - Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is in ernstige verlegenheid gebracht door een extern communicatiebureau. Zonder overleg verspreidde het bureau een brief waarin Marokkaanse Rotterdammers met een bedrag van 40 euro werden gelokt om met Aboutaleb in gesprek te gaan.
De brief begint met 'Burgemeeste Aboutaleb wil met ú praten'. In een brief aan de gemeenteraad laat burgemeester Aboutaleb dinsdag weten niet op de hoogte te zijn van de brief en de inhoud daarvan.

Ophef

In de Rotterdamse gemeenteraad is met name veel ophef ontstaan over de vergoeding van 40 euro. PvdA en Leefbaar Rotterdam hebben maandag vragen aan het college gesteld en de VVD heeft een raadsdebat aangevraagd.
De partijen vinden het raar dat de gespreksdeelnemers 40 euro krijgen, terwijl vele andere Rotterdammers zich jarenlang met hart en ziel inzetten voor de stad, en daar geen geld voor krijgen.
MCA communicatie
De uitnodigingsbrief is opgesteld door MCA communicatie uit Utrecht, dat van de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam opdracht heeft gekregen de doelgroep te bereiken. De brief werden eind vorige week verspreid onder met name winkeliers van Marokkaanse komaf. In een aantal winkels was de gewraakte brief opgehangen. Inmiddels zijn die verwijderd. Volgens de directie Veiligheid was de brief niet gechecked en had deze nooit in deze versie mogen worden verspreid. De relatie met het communicatiebureau uit Utrecht is inmiddels beëindigd, zo laat de burgemeester in de brief aan de gemeenteraad weten.
Gesprekken
In de brief staat in dat de burgemeester via gesprekken wil achterhalen wat er leeft in de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam. De burgemeester zou succesverhalen willen horen, maar ook verhalen over problemen, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, jeugdcriminaliteit en vroegtijdige schooluitval. Deelnemers krijgen een onkostenvergoeding van 40 euro.
Tijdens de vijf zogenaamde ‘Marokkanentafels' zou de burgemeester volgens de uitnodiging vooral als luisterend oor optreden. De avonden staan gepland voor oktober, november en december.
Opmerkelijk aan de brief was verder dat vooral bepaalde groepen Marokkanen opgeroepen werden om te reageren. Het ging onder andere om ‘jongens van 12 t/m 24 op het VMBO', ‘schoolverlaters, hangjongeren en werkloze jongeren' en ‘vaders en moeders van jongeren in de leeftijd 12 t/m 24 jaar'.
Ook was de burgemeester volgens de opstellers van de brief geïnteresseerd in gesprekken met ‘professionals zoals jeugdwerkers' en ‘succesvolle Marokkanen; bijvoorbeeld met een universitaire opleiding of goede baan'.