nieuws

'Geluidsoverlast HSL is mogelijk fout berekend'

ROTTERDAM - Mogelijk is het geluidsniveau van de hogesnelheidstrein tussen Rotterdam en Amsterdam fout berekend. Dat zei geluidsdeskundige Jan Keijzer maandag op TV Rijnmond. Omwonenden klagen al sinds de testfase over veel herrie.
Als basis voor het geluidsniveau gelden de rekenmodellen uit het rapport dat de projectorganisatie HSL-Zuid in 1998 opstelde. Volgens geluidsdeskundige Jan Keijzer (SIGHT Ruimte en Milieu), die het rapport voor RTV Rijnmond bestudeerde, hadden de onderzoekers een ander rekenmodel moeten gebruiken: "Dit rekenmodel wordt normaal gebruikt om de geluidsniveau's van treinen te meten die maximaal 140 kilometer per uur rijden. Maar bij de HSL krijg je te maken met dubbele snelheden. Je moet je dan afvragen of dit model dan nog wel klopt."

'Verkeerde geluidsabsorberende wanden'

Op basis van de uitkomsten van het rapport werd besloten om geluidsschermen te plaatsen. Hoewel Jan Keijzer twijfelt of deze wanden voldoende zijn om de hinder te beperken, wijst hij er bovendien op dat niet overal de juiste schermen zijn geplaatst: "Voor zover ik kan zien, zijn er op bepaalde plekken schermen neergezet die maar deels geluidsabsorberend zijn."

Veel klachten

Omwonenden klagen al sinds de eerste testritten van de HSL over geluidsoverlast. Mede daardoor is er een onafhankelijk onderzoek ingesteld door TNO in opdracht van minister Eurlings. Over twee weken worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

'Ook nieuw onderzoek is twijfelachtig'

Volgens Keijzer zit er ook aan dit nieuwe onderzoek een aantal haken en ogen: "Ze meten de geluidsoverlast in dit nieuwe onderzoek op 7,5 en 25 meter afstand van het spoor. Dat is een internationaal erkende methode, maar omdat we hier met een nieuwe situatie te maken hebben en ook het rekenmodel zelf ter discussie staat, lijkt het me verstandiger om de geluidsoverlast ook op andere afstanden van het spoor te meten. Bijvoorbeeld op 150 meter afstand. Daar staan immers de woningen."

'Wacht met nieuw onderzoek'

Tot slot vindt Keijzer dat men met het nieuwe onderzoek had moeten wachten. Volgens de geluidsdeskundige zit er een te groot verschil tussen het huidige en de toekomstige materieel: "Het zou mij dan ook niks verbazen als er in de nabije toekomst weer een nieuw onderzoek nodig is."