nieuws

'Crisisplan binnenvaart is in strijd met mededingingswet'

binnenvaart2.cropresize.tmp.jpg
binnenvaart2.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het plan om de binnenvaart te redden door schepen tijdelijk uit de vaart te halen en de schippers daarvoor een vergoeding te geven, is in strijd met de mededingingswet. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit vanmiddag bekend gemaakt.
Het plan zou oneerlijke concurrentie onder schippers in de hand werken. Het Crisisberaad Binnenvaart dat het plan woensdag presenteerde wil dat 30 procent van de schepen tijdelijk uit de vaart wordt gehaald. Op die manier wordt het vervoersaanbod kunstmatig verkleind en kan de lading verdeeld worden over minder schepen.
Zo kan volgens het Crisisberaad Binnenvaart worden voorkomen dat een groot aantal schippers failliet gaat. Door de crisis is er weinig vracht te vervoeren en veel schippers werken al onder de kostprijs. Omdat ze vaak ook hoge hypotheken hebben, wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.
Nu de NMa kritiek heeft op het plan, is de kans klein geworden dat de Tweede Kamer, die donderdagavond vergadert over het plan, ermee instemt. Een eerder plan van het crisisberaad werd ook al afgekeurd door de Mededingingsautoriteit.