nieuws

'Listig samenspel in havenschandaal'

JoepvanNieuwenhuyzen.cropresize.tmp.jpg
JoepvanNieuwenhuyzen.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Justitie beschuldigt de advocaat Jacob Cornegoor ervan dat hij zich ten onrechte voorgedaan heeft als raadsman van het Havenbedrijf Rotterdam. Op die manier wist hij het vertrouwen te winnen van een bank, bij het verstrekken van omstreden kredieten.
Cornegoor was op dat moment de advocaat van zakenman Joep van den Nieuwenhuijzen en niet van het havenbedrijf. Justitie spreekt daarom van 'een listig samenspel' tussen Van den Nieuwenhuijzen, de advocaat en havendirecteur Willem Scholten.
In het havenschandaal hebben de banken voor tientallen miljoenen euro's in RDM gepompt. Dat deden zij, omdat het havenbedrijf garant zou staan in geval van problemen. In werkelijkheid was Willem Scholten niet bevoegd om in zijn eentje bankgaranties af te geven. Toen RDM failliet ging, konden de banken naar hun geld fluiten.
De advocaat zou de Commerzbank hebben misleid door zogeheten 'legal opinions' op te stellen. Daarin stond dat de bankgarantie die door Willem Scholten was afgegeven, door het havenbedrijf was goedgekeurd. Justitie noemt dat valsheid in geschrifte, omdat het een solo-actie betrof van Scholten. De statuten van het havenbedrijf schreven voor dat bankgaranties moesten worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en dat was in dit geval niet gebeurd.
'Scholten was wel bevoegd'
De advocaat van Cornegoor, Aldo Verbruggen, heeft een andere lezing. "Er is geen opzet in het spel, hooguit een 'slip of the pen' van mijn cliënt. Hij had over het hoofd gezien wat er in de statuten staat over de tekeningsbevoegdheid. Bovendien gaat het hier om een interne kwestie: binnen het bedrijf moest de Raad van Commissarissen weten van dergelijke bankgaranties. Maar naar buiten toe kon het havenbedrijf zich best door één man laten vertegenwoordigen. Met andere woorden: Willem Scholten had wel degelijk in zijn eentje de bevoegdheid om met banken te praten".
Justitie verdenkt Scholten niet alleen van fraude, maar ook van "verrijking". De oud-havenman zou steekpenningen hebben ontvangen van Joep van den Nieuwenhuijzen. In ruil daarvoor wist Scholten de banken te bewegen om leningen te geven aan het bedrijf van Van den Nieuwenhuijzen, RDM. Willem Scholten moet in het eerste kwartaal van 2010 voor de rechter komen, samen met advocaat Cornegoor. Wanneer de zaak tegen Joep van den Nieuwenhuijzen speelt is nog niet duidelijk.