nieuws

Rotterdamse ouders houden kinderen massaal van school

20-05-school.cropresize.tmp.jpg
20-05-school.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Leerplicht-ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben 120 gevallen van overtreding van de leerplichtwet vastgesteld. Het gaat om ouders die hun kinderen na de zomervakantie langer van school hebben gehouden.
De ouders zijn allen van niet autochtone-komaf. Ze komen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Tweederde van de ouders heeft de afgelopen week een gesprek met de leerplicht-ambtenaar gehad. Tegen hen is proces verbaal opgemaakt. De rechter moet de hoogte van de straf bepalen.
Onderwijswethouder Peter Lamers is duidelijk in zijn reactie: ‘De wet is duidelijk, 'luxeverzuim' mag niet en daarom handhaven wij de wet. Maar het gaat in de eerste plaats om het kind zelf. Als een kind niet aanwezig is bij de start van het schooljaar, mist het behalve belangrijke instructies ook een belangrijke periode waarin de kinderen samen een klas gaan vormen. Bovendien geven deze kinderen - en vooral hun ouders - een verkeerd signaal af naar hun klasgenootjes en andere ouders, namelijk: wij hebben lak aan de wet.'
Het aantal proces verbalen is hoger dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat de scholen een vaste leerplicht-ambtenaar hebben gekregen en strenger wordt geregistreerd en gecontroleerd. Het aantal kan hoger uitvallen omdat nog de gegevens van alle Rotterdamse scholen nog niet binnen zijn.