nieuws

Verbinding A13-A16: 'Tunnel onder Lage Bergse Bos heeft voorkeur'

A13Overschie.cropresize-1.cropresize-1.jpg
A13Overschie.cropresize-1.cropresize-1.jpg
ROTTERDAM - Minister Eurlings van Verkeer beslist eind dit jaar of er een verbindingsweg komt tussen de A13 en de A16 aan de noordrand van Rotterdam. De nieuwe weg moet iets doen aan de files op de ring rond Rotterdam.
De afgelopen maanden zijn door Rijkswaterstaat verschillende varianten bedacht om de weg zo goed mogelijk in te passen in het gebied. Een serieuze optie is een weg die vanaf de afrit bij Rotterdam Airport langs de Doenkade loopt en dan de N209 volgt. Vervolgens passeert de weg het Lage Bergse Bos, gaat onder de Rotte door om bij Ommoord weer aan te sluiten bij de A16 op het Terbregseplein. De tweede optie is de weg met een wijde boog om het Lage Bergse bos heen te leggen, maar dit veel duurder. Het tracé langs de N209 loopt dicht langs de rand van Hillegersberg. Bewonersorganisaties uit Ommoord en Hillegersberg denken mee over hoe de overlast zo veel mogelijk te beperken. In Hillegersberg werd de hulp van een deskundige ingeroepen die met een compleet nieuw alternatief is gekomen. Voor de complete aanleg is 'maar' een budget van 1 miljard euro beschikbaar. De bewoners willen een tunnel onder het recreatiegebied Lage Bergse Bos en ook de gemeente is hier voorstander van. Over de aanleg van nóg een tunnel, in Ommoord, zijn de meningen verdeeld. Volgens Rijkswaterstaat is een tunnel hier helemaal niet mogelijk. Tot 5 oktober zijn er inspraakronden, daarna kunnen de betrokken gemeenten nog bezwaar aantekenen. De minister zal de onderzoeken van Rijkswaterstaat bekijken en neemt eind van dit jaar een beslissing . Het onderwerp staat donderdag op de agenda in een commissievergadering in het Rotterdamse stadhuis.