nieuws

Transport historische hektjalk Dordrecht gestopt

ROTTERDAM - Het transport van de historische hektjalk de Jakob in Dordrecht is afgebroken. Het houten zeilschip uit 1840 dreigde door midden te breken.
Drie jaar geleden werd het schip gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de Dordtse Kil. Het vaartuig heeft na de berging gelegen op Duivelseiland, het terrein van Rijkswaterstaat in Dordrecht.
Het was de bedoeling dat de Jakob naar de voormalige scheepwerf ‘De Biesbosch' aan het Wantij zou worden gesleept, waar het zou worden opgeknapt en worden ingericht als varend museum. Maar door de slechte staat van het hout is dat nu afgeblazen.
De hektjalk wordt nu gesloopt. Wel wordt geprobeerd om de inventaris te behouden.