nieuws

Werkgevers weten weg naar mobiliteitscentra niet te vinden

ROTTERDAM - Bij mobiliteitscentra in onze regio loopt het niet echt storm. Ondanks de crisis zeggen de centra in de Drechtsteden en Rotterdam dat nog maar weinig bedrijven zich melden om werknemers vóór hun ontslag aan een nieuwe baan te helpen.
Een half jaar geleden werden de mobiliteitscentra, als onderdeel van het UWV werkbedrijf, opgezet. Minister Donner van Sociale Zaken maakte er eind 2008 geld voor vrij . In totaal zijn er 33 mobiliteitscentra door heel Nederland. Voorlopig loopt het bij de Mobiliteitscentra in onze regio geen storm. In Rotterdam weten bedrijven het centrum maar mondjesmaat te vinden. Con Schoenmakers van de werkgeversorganisatie VNO/NCW denkt dat het geringe succes ligt aan het feit dat kleine bedrijven nog niet van het bestaan van het mobiliteitscentrum afweten: "Onbekend maakt onbemind. Mobiliteitscentra moeten ervoor zorgen dat meer bedrijven van hun bestaan afweten. Ze moeten zichzelf beter op de kaart zetten". Ben van der Meer van het Mobiliteitscentrum Rotterdam erkent ook dat de bekendheid bij werkgevers nu nog gering is. "Minister Donner doet er veel aan om de naamsbekendheid te vergroten en ook wij zetten mensen in die naar bedrijven gaan om over onze taken en mogelijkheden te spreken." Is de 'komkommertijd bij het mobiliteitscentrum misschien een teken dat het met de economie in de regio Rijnmond niet zo slecht is gesteld? Hebben bedrijven de mobiliteitscentra in onze regio eigenlijk wel nodig? Schoenmakers: "Bedrijven aarzelen wat ze nu moeten doen. Het begin van de crisis was roerig, maar nu is het rustiger. Er is twijfel bij de bedrijven of ze nu wel mensen moeten ontslaan. Als de economie weer aantrekt is het weer zonde dat die mensen zijn vertrokken." Van der Meer blijft de vinger aan de pols houden. Het mobiliteitscentrum is opgezet voor als er zware tijden aanbreken. Mocht dat gebeuren, dan zijn de mobiliteitscentra in elk geval goed voorbereid: "We hebben een uitgerbreid netwerk, zowel publiek als privaat. Als veel mensen op straat komen kunnen wij de slag maken als het nodig is".