nieuws

RET wil ook in metro conducteurs

ROTTERDAM - De RET vraagt zes miljoen euro aan minister Ter Horst om ook in de metro conducteurs te kunnen laten meereizen, net zoals in de tram. Twee jaar geleden vroeg het Rotterdamse ov-bedrijf ook al geld hiervoor, maar dat was tevergeefs.
Conducteurs op de tram ontroleren en verkopen kaartjes en houden toezicht op de veiligheid. Ze mogen geen boetes uitschrijven voor zwartrijden, dat mogen alleen de controleurs van de RET omdat die zogeheten 'bijzondere opsporingsambtenaren' zijn.
De claim van de RET staat in het rapport van een landelijke werkgroep onder leiding van de Tilburgse burgemeester Vreeman. Die ging aan het werk na problemen in onder meer het openbaar vervoer in Gouda.
In het rapport dat maandag werd gepresenteerd, staan zestien maatregelen om de problemen in bus, tram en metro te verminderen. De belangrijkste daarvan is dat ov-bedrijven die niet genoeg doen aan veiligheid voor het eigen personeel, niet in aanmerking zouden moeten komen voor een vergunning.
De meeste van die maatregelen zijn volgens een woordvoerder van de RET niet van toepassing op het Rotterdamse ov-bedrijf omdat ze in de praktijk al van kracht zijn.
De RET pleit in het rapport van de commissie Vreeman opnieuw voor uitbreiding van de bevoegdheden van de metro-controleurs. Die zouden naast boetes voor zwartrijden, ook bekeuringen moeten kunnen uitschrijven voor overtredingen als roken, wildplassen en ander hufterig gedrag.
Toezichthoudende conducteurs in de metro staan hoog op het verlanglijstje van de RET. De kosten daarvan zouden gedeeld moeten worden door de RET zelf, de stadsregio en het Rijk. Liever had de RET meer controleurs in de metro gehad, maar dat is te duur: een controleur verdient meer dan een conducteur.
Twee jaar geleden vroeg de RET ook al om geld voor de metro-conducteurs. De Tweede Kamer heeft daarover toen een motie aangenomen, maar daar is niets mee gebeurd.