nieuws

EVO legt 'Rotterdam Rules' nader uit

ROTTERDAM - De verladersorganisatie EVO hield dinsdag in Zoetermeer voor haar leden een voorlichtingsbijeenkomst over de 'Rotterdam rules'. Dat is de naam van een nieuw VN-verdrag dat op 23 september in Rotterdam wordt ondertekend.
De regels die daar uit voortvloeien gaan over de verantwoordelijkheden tijdens het vervoer van goederen over zee. De huidige regels stammen nog uit 1924 en sinds die tijd is er veel veranderd.
De container bestond bijvoorbeeld nog niet, computers en internet evenmin. Electronisch berichtenverkeer krijgt in het nieuwe verdrag eindelijk ook een juridische status, zegt Peter Ruijter van de EVO.
De Rotterdam rules worden pas van kracht als tenminste twintig landen het bekrachtigen. Iedereen gaat er van uit dat dat gaat lukken.