nieuws

Crisis binnenvaart oplossen door betere samenwerking

ROTTERDAM - Volgens rekenmeesters van het Economisch Bureau van de ING Bank duurt het nog zeker 5 jaar voordat de binnenvaart weer op het oude niveau zit van vorig jaar. Momenteel is het crisis in de binnenvaart. Met name in de droge lading gaat het erg slecht.
Ook het Crisisberaad Binnenvaart denkt dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de binnenvaartschippers weer opgelucht adem kunnen halen. Maar, dan zullen ze wel goed moeten gaan samenwerken om het hoofd boven water te houden.
Volgens Wim van Sluis, voorzitter van het crisisberaad, gaat het nog steeds slecht in de binnenvaart. Sommige schippers melden een omzetdaling van 60 procent. Om faillissementen te voorkomen zijn afspraken gemaakt met de banken om leningen langer te laten doorlopen. Hij ziet wel lichtpuntjes en hoopt dat de markt voor de binnenschippers in 4 tot 5 jaar weer op orde is. Wel voorziet hij een ander probleem: er komen de komende tijd veel nieuwe en grote schepen in de vaart. De capaciteit wordt daardoor groter, terwijl de markt niet echt groeit. Aan de andere kant zijn volgens hem de schepen hard nodig als de Tweede Maasvlakte over enkele jaren wordt opgeleverd.
Om in de tussentijd het hoofd boven water te houden, moeten de schippers gaan poulen. Dat betekent dat een aantal schepen aan de kant moet blijven. Volgens van Sluis moet daar wel een vergoeding tegenover staan.
Op 25 september is er in Rotterdam weer een informatiebijeenkomst voor de binnenvaartschippers. Hier worden eerder gemaakte plannen gepresenteerd die verder zijn doorgerekend en worden schippers geïnformeerd over hoe ze met de crisis moeten omgaan.