nieuws

Veiliger leerlingenvervoer met taxipaspoort

19-08-taxi.jpg
19-08-taxi.jpg
ROTTERDAM - Leerlingen in het speciaal onderwijs kunnen vanaf maandag met een zogeheten taxipaspoort reizen in Rotterdam. In het document staan bijzonderheden over het kind, zodat de taxichauffeur weet wat hij moet doen als er iets aan de hand is.
In het paspoort staat bijvoorbeeld of het kind epilepsie, astma of ADHD heeft en wie kan worden gebeld in geval van nood. Het is de bedoeling dat binnenkort alle 1500 kinderen in het leerlingenvervoer in Rotterdam het document bij zich hebben. Het uiteindelijke streven is dat op termijn alle 90.000 kinderen in Nederland die per taxi naar school worden gereden over een taxipaspoort beschikken. Yvonne Botterhuis heeft het initiatief genomen voor het paspoort. Ze is al 26 jaar betrokken bij het leerlingenvervoer in Rotterdam en omgeving. Ze zag wat er misging en wilde daar iets aan doen, zei ze vrijdag. De gemeente Rotterdam toonde zich erg ingenomen met het paspoort en heeft de schoolleidingen gevraagd mee te werken. Die doen dat maar al te graag. Ook de taxibedrijven zijn enthousiast, aldus Botterhuis. Uiteindelijk beslissen de ouders of verzorgers of ze het paspoort invullen, omdat het om privégegevens gaat. Het is de bedoeling het taxipaspoort ook te gaan gebruiken in het zorgvervoer, het vervoer per taxi van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.