nieuws

Boeren Zuidoordpolder tegen natuurplannen van provincie

ROTTERDAM - Boeren in de Zuidoordpolder op Voorne-Putten lopen te hoop tegen de plannen van de provincie Zuid-Holland om het gebied onder water te zetten. 25 agrariërs dreigen hun bedrijven te moeten opgeven ten gunste van de natuur.
Naast het doorprikken van de Zeedijk aan het Haringvliet is de provincie van plan een langgerekt zoetwaterkanaal aan te leggen, dat dwars door de percelen van een aantal akkerbouwers gaat lopen. Door de aanleg van het kanaal zou de zalm via de Haringvlietsluizen weer moeten kunnen oprukken naar de rivier de Rijn. Het bedrijf van akkerbouwer Van Beek moet door de plannen van de provincie verdwijnen. Ook zijn boerderij, die vanaf 1911 in de polder staat, zal op termijn worden gesloopt. Volgens Van Beek zijn er voor het aanleggen van het kanaal genoeg alternatieven voorhanden, zoals het verbreden van het Spui of het aanleggen van een pijpleiding.
Kijk naar een verslag van Jack Kerklaan gemaakt met de handcamera vanuit de Zuidoordpolder