nieuws

Bewoners Rozenburg blijven last houden van spoorlijn

ROTTERDAM - De woningen langs de havenspoorlijn in Rozenburg worden voorlopig niet verder geïsoleerd tegen de geluidsoverlast van het spoor. Ook wordt een grote verbouwing van de spoorlijn uitgesteld tot de rechter uitspraak heeft gedaan in een lopende rechtszaak.
De rechter moet nu eerst bepalen hoeveel geluidsoverlast is toegestaan. Dat hebben Prorail, Keyrail - de beheerder van de Havenspoorlijn - en bewoners met elkaar afgesproken. Bewoners klagen al jaren over de herrie van voorbijrazende treinen. Ze omschrijven de herrie als een extreem hard hoog geluid.
Al jaren is er overleg met Prorail. Deze zegt dat de treinen langzamer zijn gaan rijden om de geluidsoverlast terug te dringen. In plaats van 80 kilometer wordt er nu over de brug 60 km gereden. Bewoners willen nog een stapje verder gaan. Maar Prorail zegt dat langzamer rijden niet kan, in verband met de dienstregeling.
De afgelopen tijd is een aantal huizen geïsoleerd. Maar nu de brug helemaal gerenoveerd is, blijkt de isolatie niet helemaal te helpen. In plaats van een hoog geluid, klinkt er nu een harde lage toon. Bewoners willen dat de isolatie daarom aangepast wordt.
De rechter doet nog dit jaar of anders begin volgend uitspraak over de toegestane geluidsoverlast. Daarna gaan alle partijen om tafel om een oplossing te zoeken.
Prorail heeft al wel aangekondigd in oktober of november alsnog nieuwe geluidsmetingen uit te voeren.