nieuws

Bewoners Kerkweg Ridderkerk hebben bijna droge voeten

ROTTERDAM - Bewoners van de Kerkweg in Ridderkerk hebben genoeg van de wateroverlast in hun straat. Steeds vaker stromen hun huizen bij een flinke regenbui vol met rioolwater. Een probleem dat al jaren speelt en de gemeente neemt geen goede maatregelen.
Twee weken geleden was het weer prijs. Een flinke regenbui en de hele Kerkweg stond blank. Volgens de bewoners is dit zeker twee keer per jaar het geval. Na de overstroming van twee weken geleden was de maat vol. De gemeente beloofde na een overstroming in september 2005 de overlast flink aan te gaan pakken. Onder meer door de bouw van een gemaal. De bouw ervan ligt al tijden stil vanwege een conflict tussen de gemeente en de bouwer van het gemaal. Onbegrijpelijk voor de bewoners: ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. De bewoners drongen daarom aan op een gesprek met de gemeente. Dit vond woensdag plaats en één van de uitkomsten van het gesprek was dat de bouw van het gemaal zo snel mogelijk wordt hervat. Kijk links naar een verslag van de boze Ridderkerkers die op gesprek gingen op het gemeentehuis