nieuws

Kamervragen over gifopslag bij EBS

zink.cropresize.tmp.jpg
zink.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - De VVD stelt opnieuw kamervragen over de partij illegaal gif die al jaren ligt opgeslagen in een silo van het Rotterdamse overslagbedrijf European Bulk Services. Het Tweede Kamerlid Neppérus vindt het teleurstellend dat de Nederlandse en de Duitse overheid onderling geen oplossing hebben kunnen vinden voor het conflict en dat EBS al achttien jaar zit opgescheept met het afval.
Het gif werd met valse papieren vanuit Duitsland verscheept naar Rotterdam met de bedoeling het in Polen te dumpen.
De Nederlandse autoriteiten kwamen er echter achter en verboden de uitvoer van de 4700 ton afval. Sindsdien is het EBS niet gelukt om de partij terug te sturen.
In totaal is het bedrijf er al 9 miljoen euro aan kwijtgeraakt. Daar komt vanaf december een dwangsom van 50.000 euro per maand bij van de Milieudienst Rijnmond als EBS het gif dan niet heeft opgeruimd.