nieuws

Bussluis Noordsingel mag toch weg

ROTTERDAM - De bussluis in de Noordsingel in Rotterdam mag van de Raad van State worden afgebroken. Een aantal omwonenden heeft zich jarenlang verzet tegen het weghalen van de bussluis omdat auto's anders te hard door de straat rijden.
De bussluis werd bijna vijf jaar geleden ter hoogte van de Teilingerstraat aangelegd omdat automobilisten zich niet hielden aan de snelheidslimiet. Al de eerste avond gebeurden er ongelukken. Daarnaast bleek dat het verkeer door de omliggende straten ging dwalen. Ook bleek het eenvoudig om de bussluis te omzeilen, door simpelweg een stukje de Teilingerstraat in te rijden, te draaien en vervolgens weer verder te rijden over de Noordsingel.
De deelgemeente Noord besloot daarom al enkele maanden na de aanleg de bussluis weer af te breken. Daar bleek een groep bewoners van de Noordsingel het niet mee eens te zijn. Er volgden verschillende dure onderzoeken, inspraakrondes en de ene na de andere rechtszaak. Een jaar geleden nog bepaalde de rechtbank dat de bussluis niet weg hoefde omdat de gemeente geen onderzoek naar de luchtkwaliteit had verricht.
Zowel de deelgemeente als de groep voorstanders van de bussluis gingen in hoger beroep. Uiteindelijk heeft de Raad van State de deelgemeente in het gelijk gesteld omdat een onderzoek naar de luchtkwaliteit niet nodig bleek.
De deelgemeente Noord liet desondanks toch een luchtkwaliteitsonderzoek doen. Hieruit bleek dat er geen onaanvaardbare gevolgen zijn voor de woon- en leefomgeving. De straat blijf overigens wel een 30 km-zone. Om de vaart uit het verkeer te halen, worden andere maatregelen getroffen als verkeersdrempels en versmallingen.
De deelgemeente haalt de bussluis direct na de vakantie weg. Dat zal waarschijnlijk in september zijn.