nieuws

Strijd tussen Barendrecht en actiegroep over behoud populieren

ROTTERDAM - Het actiecomité Barendrecht-Kappen wil de bomen aan de Middeldijk en de Bakkersdijk redden. Als het aan de gemeente worden ze in augustus gerooid. De oude populieren zouden gevaarlijk zijn en moeten verdwijnen voor een voetpad.
De actiegroep probeert de bomen aan de beide dijken te redden. De oude populieren moeten volgens de gemeente plaatsmaken voor nieuwe jonge essen en een voetpad, zodat het voor voetgangers veiliger is om over de dijk te wandelen. Door ouderdom zouden er ook vaak takken afbreken en dat is gevaarlijk voor alle voorbijgangers. Volgens het Actiecomité Barendrecht Kappen wil de gemeente met het kappen besparen op de kosten, terwijl ze jarenlang de bomen niet goed hebben onderhouden. Een kapvergunning zou volgens de wet ingetrokken kunnen worden als de bomen een karakteristiek voorbeeld zijn van het landschap. De gemeente Barendrecht laat in een reactie echter weten dat de bomen in kwestie zo oud zijn dat ze echt gekapt moeten worden en dat van achterstallig onderhoud geen sprake is. Ook is voor het kappen geen vergunning nodig omdat de bomen langs de weg staan en de veiligheid van de voorbijgangers gewaarborgd moet worden. Het actiecomité vindt dat de gemeente de mening van de burgers moet respecteren en komt met een alternatief plan. In dit plan worden eerst de zieke bomen aangepakt, waarvoor dan nieuwe bomen worden geplant. Een verzoek van de actiegroep om insrpaak in de raadsvergadering van dinsdagavond is door de gemeente afgewezen. Wel is hen aangeraden de verzamelde protesthandtekeningen aan de wethouder aan te biede. Er zijn tot nu toe zo'n 700 verzameld.