nieuws

Grote steden onderzoeken doorgifte huiselijk geweld

huiselijkgeweld.cropresize.tmp.jpg
huiselijkgeweld.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Rotterdam en de drie andere grote steden onderzoeken de overdracht van huiselijk geweld van generatie op generatie. Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zijn later als volwassene soms pleger of slachtoffer van huiselijk geweld.
De steden hopen met de resultaten van het onderzoek gezinnen te kunnen helpen om de geweldscircel te doorbreken.
Het onderzoek wordt geleid door de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Verwey-Jonker Instituut.
De resultaten gaan met aanbevelingen naar minister Hirsch Ballin van Justitie. Hij zal aan de hand daarvan een landelijke aanpak huiselijk geweld opstellen.