nieuws

Steeds meer boeren in geldnood

ROTTERDAM - Een toenemend aantal boeren komt in geldnood door de lage melkprijs. Dat blijkt uit een rapport van landbouworganisatie LTO dat maandag in Bleskensgraaf is gepresenteerd.
Als er niets verandert, komen de inkomsten van melkveehouders dit jaar uit op het laagste niveau sinds 2000. Vorig jaar was de gemiddelde prijs die de boeren voor hun melk kregen nog de hoogste in het afgelopen decennium. De schommelingen zijn het gevolg van de economische crisis en het gewijzigde landbouwbeleid van de EU. ,,Een prijsverval zoals we nu meemaken, heeft niemand voor mogelijk gehouden'', aldus Siem-Jan Schenk van de melkveetak van LTO. Volgens hem heeft een derde tot de helft van de boeren al financiële problemen. Zij hebben daardoor met banken moeten praten over extra kredieten of uitstel van betalingen. ,,Er is nog geen sprake van een continuïteitsprobleem, maar veel boeren hebben geen inkomen meer.'' Volgens Schenk leidt een daling van de prijs van 10 eurocent per kilo al tot een omzetdaling van 60.000 euro voor een boer met ongeveer 75 melkkoeien. In mei dit jaar kreeg een boer van FrieslandCampina, de grootste zuivelcoöperatie in Nederland, voor een kilo melk ruim 21 cent tegen 33 cent een jaar eerder. LTO wil nu met landbouwminister Verburg, de zuivelcoöperaties en supermarkten om de tafel om te kijken wat ze kunnen doen om de melkveesector te helpen. Het is de melkveehouders een doorn in het oog dat zij plotseling geconfronteerd zijn met hele lage prijzen, terwijl de prijzen in de supermarkten nauwelijks zijn gedaald.