nieuws

Duimschroeven aangedraaid bij asociale huurders

ROTTERDAM - Overlastgevende huurders kunnen vanaf nu worden geweerd uit bepaalde straten en buurten. Woningcorporaties krijgen de mogelijkheid nieuwe huurders te screenen en te weigeren als ze in het verleden voor overlast hebben gezorgd.
De screening is onderdeel van een nieuwe aanpak van de woningcorporaties, politie Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam. De corporaties Com.wonen, PWS Rotterdam, Stadswonen, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam wisselen onderling informatie uit.
Op plaatsen waar al sprake is van problemen kunnen overlastgevers gele of rode kaarten krijgen. Bij geel heeft de huurder een maand de tijd om zijn leven te beteren. Gebeurt dat niet, dan volgt de rode kaart. Rood betekent dat de overlastgever uit huis wordt gezet.
In de particuliere woningsector wordt dezelfde aanpak toegepast in samenwerking met de verenigingen van huiseigenaren.
Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 8 procent van de Rotterdammers vaak last heeft van woonoverlast. Het gaat dan om vervuiling, overbewoning, geluids- en drugsoverlast.