nieuws

'Plan voor Volkerak is tegenstrijdig'

ROTTERDAM - Het plan dat het Volkerak zout moet maken is tegenstrijdig met het eerder gepresenteerde plan de Haringvlietsluizen weer op een kier te zetten.
Volgens de dijkgraaf Jan Geluk van het waterschap de Hollandse Delta is er een plan om de verbinding met de Oosterschelde te herstellen waardoor er getijden onstaan in het Volkerak. Daardoor wordt het jarenlange blauwalgprobleem in het Volkerak opgelost.
Maar dat botst met het plan om volgend jaar de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. Dan wordt het Haringvliet ook zout, terwijl het zoet water moet blijven in het Volkerak-plan.
Het zoete water moet worden gebruikt om Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, de Hoeksche Waard en het Westland van water te voorzien.
Het Waterschap Hollandse Delta en de provincie Zuid Holland hebben nog niet kunnen uitleggen hoe het kan dat er twee plannen bestaan die elkaar uitsluiten.
Waterexpert Nico de Rooy van de Milieufederatie Zuid-Holland vreest dat verzouting van het Volkerak nadelig kunnen uitpakken voor de natuur en de landbouwgronden voor met name het noordelijk deel van de provincie.