nieuws

Rekenkamer: Sportsupport geen effect op participatie

ROTTERDAM - De Rekenkamer Rotterdam concludeert in een rapport dat de ondersteuning die Stichting Rotterdam Sportsupport biedt aan Rotterdamse sportvereniging, geen effect heeft op de sportparticipatie. Sportsupport krijgt jaarlijks acht ton subsidie, al is die niet bedoeld om sportdeelname te verhogen.
Rotterdam Sportsupport is niet blij met de uitkomst van het onderzoeksrapport. De rekenkamer trekt de conclusie dat ze geen positief effect van de ondersteuning van verenigingen op sportparticiaptie kunnen aantonen. Volgens directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport is dat een onjuiste conclusie van het rapport: "Het college heeft verenigingsondersteuning niet in het leven geroepen om de sportparticipatie te verhogen. Primair zijn we er om vitale sportclubs in Rotterdam te behouden. Bovendien staat ook in het rapport dat 70 procent van de door ons ondersteunde verenigingen, aangeeft dat hun organisatie kwalitatief is verbeterd. Dat is ook een belangrijk element om sportparticipatie te stimuleren. " De rekenkamer adviseert het college van B en W om nog in de huidige collegeperiode te beoordelen of het huidige beleid rondom sportparticipatie effectief is. Rotterdam Sportsupport verwacht niet dat de conclusies tot problemen zullen leiden rondom hun subsidie.