nieuws

Rotterdam: Ondanks crisis geen verhoging gemeentelijke lasten

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam verwacht dit jaar een tekort van 85 miljoen op de begroting. Het college van b en w heeft dit dinsdag gemeld in een brief aan de gemeenteraad.
De crisis heeft geen gevolgen voor de tarieven van de Onroerende Zaak Belasting en de Afvalstoffen. Deze gaan volgend jaar niet extra stijgen, zo valt te lezen in de brief. De gemeente heeft een tekort door minder inkomsten uit het Gemeentefonds, achterblijvende inkomsten uit lokale lasten en het stijgen van het aantal uitkeringen. Het college kondigde aan volgend jaar 120 miljoen euro extra te investeren om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden. Dat geld komt uit het Investeringsfonds Rotterdam en is bedoeld voor projecten tot en met 2013, op het gebied van werkgelegenheid, verbetering van de inburgering, stimuleren van ondernemerschap en het opknappen van winkelgebieden. De gemeente kan het geld investeren door het vrijvallen van de reserveringen voor een nieuw theater op de plek van het oude Luxor, een indoor atletiekbaan en een ijsbaan op Varkenoord. Deze plannen zijn doorgeschoven. Het college vraagt aan de gemeenteraad of het dit jaar, in verband met de crisis, toestemt met een tekort op de begroting 2009. Het college beschouwt dit tekort als eenmalig en zal het tekort van 2009 opvangen via het weerstandsvermogen.