nieuws

Binnenvaart bijeen voor crisisberaad

ROTTERDAM - Ongeveer 500 binnenvaartschippers hebben woensdagavond in de Maassilo in Rotterdam een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond over de malaise in de branche. Eind vorige maand had 5 tot 10 procent van de binnenvaartschippers uitstel van betaling bij de banken aangevraagd.
De problemen zijn voor een groot deel het gevolg van de verminderde overslag in de Rotterdamse haven. Het transport is met bijna een kwart gedaald en in een groot aantal markten is de vrachtprijs tot ver onder de kostprijs gezakt. Vooral de schippers met droge lading hebben het slecht.
Om het tij te keren heeft het Branchoverleg Binnenvaart begin mei 2009 oud havenwethouder Wim van Sluit gevraagd voorzitter te worden van een crisisberaad en twee werkgroepen. In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de banken. binnenvaart, Rijksoverheid en makelaars.
Om veel faillisementen te voorkomen hebben de banken toegezegd uitstel van betaling te verlenen. Als tegenprestatie moeten de binnenvaartschippers wel meedoen aan een zogeheten 'schepenpool'. Vracht wordt zo eerlijk verdeeld tussen de deelnemende schippers.