nieuws

Maasvlakte 2 komt boven water uit

ROTTERDAM - De eerste bulldozers zijn deze week begonnen met werkzaamheden op de Maasvlakte 2. In de afgelopen weken is er zoveel zand opgespoten dat er verschillende eilandjes zijn onstaan, die ook bij vloed voldoende boven water blijven.
Boskalis en Van Oord, de twee grootste baggeraars ter wereld, leggen samen het eerste deel van Maasvlakte 2 aan.
Het nieuwe land komt op 5 m boven NAP te liggen. Dat is hoger dan de baggerschepen het zand kunnen opspuiten en dus wordt vanaf nu het zand ook via pijpleidingen van de sleephopperzuigers naar het eiland gepompt. Bulldozers zorgen vervolgens voor de juiste verdeling van het zand.
In 2010 wordt op deze plaats gestart met de bouw van de kade voor de eerste containerterminal. In 2013 moet het eerste schip er afmeren. De werkzaamheden zijn goed te zien vanaf informatiecentrum FutureLand op de rand van de bestaande Maasvlakte.

Natuur als compensatie

Als compensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 komt er een zeereservaat in de Voordelta, de ondiepe zee en omringende stranden voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
Ook worden de duinen tussen Hoek van Holland en 's-Gravenzande breder gemaakt. Bovendien wordt in de buurt van Rotterdam 750 hectare natuur- en recreatiegebied aangelegd.
foto's: Ben Wind