nieuws

Patiëntenplatform GGZ in financiële problemen

ggz.cropresize.tmp.jpg
ggz.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Het Basisberaad Rijnmond heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het patiëntenplatform voor de Geestelijke Gezondheidszorg kan de salarissen van de 30 personeelsleden niet meer betalen.
Het beraad heeft een tekort van een half miljoen euro, dat is eenderde van de begroting voor dit jaar. De problemen ontstonden vorig jaar toen duidelijk werd dat de belangrijkste inkomstenbron, de AWBZ, wegviel. Uit die pot worden alleen nog directe medische handelingen vergoed. Het behartigen van de belangen van patiënten en ex-patiënten hoort daar niet bij. Het geld moet nu uit de WMO komen en daarvoor moet het beraad met iedere gemeente apart onderhandelen. De WMO is een wet die regelt dat mensen ondersteuning krijgen om te voorkomen dat ze later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Vooralsnog heeft alleen Rotterdam subsidie gegeven. Het basisberaad vreest nu dat de individuele dienstverlening aan cliënten moet sneuvelen. Ook zouden tien banen bij het Basisberaad moeten verdwijnen.