nieuws

Nieuwe impuls voor Rotterdamse haven

ROTTERDAM - Bedrijven in de Rotterdamse haven gaan gezamenlijk de economische crisis te lijf. Zo kunnen honderden jongeren rekenen op een stage- of werkplek en wordt er voor zo'n vijftig miljoen euro aan investeringen eerder uitgevoerd dan gepland.
Ook krijgen bedrijven korting op het havengeld als ze extra lading naar Rotterdam brengen. Samen met de crisismaatregelen van de gemeente hopen de bedrijven de haven hiermee uit het slop te halen.
De Rotterdamse haven voelt als geen ander de pijn van de economische crisis. In het eerste kwartaal van dit jaar daalden de overslagcijfers met bijna 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven nemen massaal afscheid van uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract.
Om het tij te keren hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de organisatie van havengerelateerde bedrijven Deltalinqs het anti-crisispakket opgesteld. Om de meer ervaren krachten voor de haven te behouden lijkt deeltijd WW de oplossing. Volgens deze nieuwe regeling betaalt de werkgever alleen salaris over de gewerkte uren en voor de rest krijgen de werknemers een WW-uitkering.
Om de concurrentie met Antwerpen en Hamburg aan te gaan geeft het Havenbedrijf korting op het havengeld voor extra lading die naar Rotterdam komt.