nieuws

Eind 2010 weer een kraakheldere Kralingse Plas

KralingsePlas.cropresize.tmp.jpg
KralingsePlas.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - De Kralingse Plas in Rotterdam moet aan het eind van 2010 weer een gezonde plas zijn. De plas wordt op dit moment uitgebaggerd en daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna.
De omvangrijke baggerklus gebeurt in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Er wordt in totaal 30.000 kubieke meter loodverontreinigende baggerspecie afgevoerd. Daardoor zal er in zomerperiodes geen blauwalg meer in de plas zitten. De plas wordt dan zuurstofrijker en dat is goed voor plant en dier.
Door de verbeterde waterkwaliteit kan er volgens projectleider Goudriaan eind volgend jaar worden gezwommen in een schone plas. Volgens hem wordt er tijdens het baggeren rekening gehouden met de waterplanten en de dieren die in de plas leven.
Ook op broedende vogels wordt extra gelet. De projectleider hoopt dat de vissen tijdens het baggeren op de vlucht slaan. Zij worden in elk geval gedurende de werkzaamheden niet gevangen: "De vissen hebben in de plas genoeg ruimte om een veilige plek op te zoeken", aldus Goudriaan.
Het schoner maken van de Kralingse Plas kost in totaal 11 miljoen euro. 3,6 miljoen komt van de provincie Zuid-Holland. De rest wordt betaald door het Rijk en bijdrages uit Europa.