nieuws

Purperreiger Gerrit terug in Kinderdijk

ROTTERDAM - Purperreiger Gerrit is weer terug in Kinderdijk. Gerrit is een van de tien purperreigers die sinds vorig jaar een zender omheeft zodat wetenschappers hem kunnen volgen tijdens zijn overwintering in Zuid-Afrika.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg in opdracht van de Vogelbescherming Nederland. De zenders leveren veel informatie op, waardoor de purperreigers beter beschermd kunnen worden.
Behalve de tien gezenderde vogels, telt het natuurgebied in Kinderdijk nog ongeveer tweehonderd andere purperreigers. Het is daarmee één van de grootste populaties in Nederland.
Gerrit bleek trouwens een snelle jongen; hij heeft er slechts tien dagen over gedaan om vanuit Sierra Leone naar Nederland te vliegen.