nieuws

Zes vragen over ondergrondse CO2-opslag

co2.cropresize.tmp.jpg
co2.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Barendrecht en Geleen zijn aangewezen als mogelijke locaties voor de ondergrondse opvang van CO2. Hieronder zes vragen over de afvang en ondergrondse opvang van het broeikasgas CO2 (CCS).
Welke proefprojecten heeft het ministerie van VROM subsidie verleend?

Shell wil in Barendrecht de kooldioxide die afkomstig is van de eigen raffinaderij in de Rotterdamse haven, opslaan in uitgeputte aardgasvelden. Ook in Geleen staat een proefproject op stapel. In Limburg gaat het om opslag onder diepe steenkoollagen, een project van GTI en DSM.
Waarom wil het kabinet CO2 ondergronds opslaan?
De projecten passen in het klimaatbeleid van het kabinet om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Het afvangen en opslaan van CO2 wordt gezien als een tussenoplossing naar een 'schone' energievoorziening.
Waarom is er zoveel weerstand tegen het project in Barendrecht?
De uitgeputte aardgasvelden liggen recht onder woonwijken. De bewoners vrezen de risico's van het broeikasgas mocht dat onverhoeds vrijkomen. Ook zijn zij bang dat de waarde van hun huizen daalt.
En verder?
Verscheidene experts zeggen dat het project op zich veilig is, maar dat de risico's nooit helemaal zijn uit te sluiten. Milieudefensie noemt het dweilen met de kraan open en ,,dreigt de opslag een excuus te worden om het klimaatprobleem niet echt te hoeven aanpakken''.
En wat vindt Shell?
Shell had wel wat reacties verwacht, maar deze heftige, massale tegenstand kwam voor de oliegigant als een verrassing. Shell zegt dat veiligheid boven alles gaat en dat het project geen risico's kent. Alleen boven het punt waar koolstofdioxide in de bodem wordt geïnjecteerd kan iemand gevaar lopen als het gas in grote hoeveelheden zou ontsnappen.
Waarom vindt Shell het lege gasveld bij Barendrecht ideaal voor een proef?
De opslag bij Barendrecht en Ziedewij vindt plaats op relatieve korte afstand van de bron (de raffinaderij in Pernis). Hier liggen bestaande locaties met gasvelden waar al putten zijn geboord. Het veld is geologisch geschikt wegens het type gesteente, de goede afdeklaag en de diepte (1700 meter). Het is mogelijk om koolstofdioxide via die bestaande putten in de grond te injecteren omdat die nog niet zijn afgesloten. Het aardgas is namelijk nog niet helemaal, maar wel bijna op. Shell verwacht dat het eerste veld na drie jaar al vol is met CO2, wat weer gunstig is als demonstratieproject.