nieuws

Rijnmond in Crisis: luister opnieuw naar alle fragmenten!

ROTTERDAM - Radio Rijnmond dook voor een dag in de crisistijd in het Atlanta Hotel in Rotterdam. Een gedenkwaardige uitzending gevuld met persoonliijke verhalen van ooggetuigen, belangrijke gebeurtenissen verpakt in oude radiofragmenten, jaren '30 memorabilia en muziekoptredens.
Ooggetuigeverslagen uit de jaren '30
Hoe was het leven gesteld in de jaren '30? Wat was het straatbeeld in de vooroorlogse stad? Hoe gingen mensen om met de armoede en hoe beleefden de kinderen van toen de massale werkloosheid van de vader des huizes? Ooggetuigen geven in indringende interviews een waarheidsgetrouw beeld van het leven in de jaren '30. Hiernaast kunt u de fragmenten van de ooggetuigen nog eens rustig beluisteren.

Radio-omroep voor Groot Rotterdam en Omstreken

De jaren '30 is de periode van de opkomende radio. Helaas zijn de volledige radio-uitzendingen uit deze tijd niet bewaard gebleven. Daarom heeft radiomaker Erik Post de oude radiofragmenten uit het Rijnmondgebied nagebootst zodat u kan horen hoe radio uit de jaren '30 klonk. Zo is er onder andere een fragment van de opening van stadion Feyenoord. De naam van deze 'verzonnen' radiozender is Radio-omroep voor Groot Rotterdam en Omstreken (RGO) en de fragmenten kunt u hiernaast beluisteren.
Wist u dat...
- In de jaren ‘30 de regio Rijnmond ‘Groot Rotterdam' heette?
- Colijn de belangrijkste minister-president in de jaren ‘30 was?
- Rotterdam in deze tijd achttien bioscopen telde?
- Rotterdammers apetrots waren op hun vliegveld Waalhaven?
- Je als kind een uniform moest dragen als je vader werkloos was?
- De Van Nelle fabriek in 1931 is gebouwd?
- Het Feyenoordstadion werd in 1937 werd geopend met een wedstrijd tegen Beerschot?
- Ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking werkloos was? En dit jaar de werkloosheid volgens het Centraal Planbureau zal oplopen tot 5,5 procent?
- Rotterdam nu maar vier bioscopen heeft?
- De werkloosheid in de regio Rijnmond op 4,7 procent ligt?
- In de Rotterdamse haven de overslag in 2009 met elf procent afneemt?
- Er nu plannen zijn om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar door de crisis?
- Het kabinet dit jaar zes miljard investeert in de economie?
- Dit geld voor een groot deel besteed wordt aan woningen en wegen?
- Rotterdam 123 miljoen euro investeert om werklozen aan het werk te krijgen en bijscholing te geven?