nieuws

Rotterdam in top-10 aantrekkelijke woongemeenten

kubusssen.cropresize.tmp.jpg
kubusssen.cropresize.tmp.jpg
ROTTERDAM - Rotterdam staat op de tiende plaats van meest aantrekkelijke woongemeenten van Nederland. Dat blijkt uit een vergelijking tussen 50 plaatsen door de Stichting Atlas voor Gemeenten.
Spijkenisse staat op de een-na-laatste positie. Rotterdam heeft van alle gemeenten de meeste mensen in de bijstand. Bijna tien procent van de beroepsbevolking krijgt een bijstandsuitkering. De Maasstad telt ook de meeste langdurig werklozen.
Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat er een verband is tussen werkloosheid en problemen zoals overlast en onveiligheid in wijken. Doordat hoogopgeleiden gedwongen onder hun niveau moeten werken, raken vooral laagopgeleiden in de problemen door werkloosheid. Volgens de Stichting Atlas voor Gemeenten gaat hierdoor gaat de leefbaarheid in de steden achteruit.
De onderzoekers adviseren de gemeenten dan ook om tijdens de recessie te investeren in het vergroten van kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking. Zo kunnen de andere openstaande vacatures, zoals die in de zorg, worden opgevuld.