nieuws

'Verslaafdenopvang Dordt aan Amnesty Internationalweg'

ROTTERDAM - Als het aan het Dordtse college van b en w ligt, komt het hostel voor 24 zwaar verslaafde daklozen aan de Amnesty Internationalweg. De locatie aan de rand van het Gezondheidspark geeft volgens wethouder Kamsteeg de minste problemen.
Dat schrijft de wethouder in een brief aan de omwonenden. Het parkeerterrein kwam in beeld na hevig protest van bewoners van de Eulerlaan, waar de gemeente het hostel eerst wilde vestigen. Maar ook de locatie aan het Gezondheidspark is niet onomstreden. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is tegen de komst van het hostel omdat het personeel zich daardoor onveilig zou kunnen voelen. Of het hostel er ook daadwerkelijk komt is nog onzeker. De gemeenteraad van Dordrecht moet er nog mee instemmen. Ook moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd en moet er nog een bouwvergunning komen. De vergadering van de gemeenteraad is op 12 mei.